Hjem

Børneferieselskabet

 

Børneferieselskabet afholder sin 18. ordinære generalforsamling Lørdag den 3. februar 2018 kl 14-15 i lokalerne

Trige Centervej 48, kælderen, 8380 Trige.

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Der ydes ikke transportgodtgørelse.

 

Venlig Hilsen

Bestyrelsen

Foreningen,der er uafhængig af politiske partier og interesser, har til formål at skabe muligheder for at afholde arrangementer, hvor børn af økonomisk ringe stillede forældre kan afholde ferie eller andre fritidsaktiviteter sammen med deres forældre eller andre voksne fra deres familie eller netværk.

 

Foreningen definerer år for år hvilke kriterier, der skal opfyldes for at komme i betragtning som deltager i arrangementerne.

 

Børneferieselskabet

Børneferieselskabet 2014