Børneferieselskabet

Børneferieselskabet indkalder til Foreningens 11. ordinære generalforsamling

Søndag den 2. februar 2014 kl. 14 til 16 i Frivilligcenter Aarhus, Grønnegade 80, 8000 Aarhus C.

Dagsorden ifølge vedtægterne.
Der ydes ikke rejsegodtgørelse.
 
Venlig hilsen
Bestyrelsen
 

 

Vi vil også have ret til ferie
Mekur reg. nr.: 8401 konto nr.: 4219095